Copyright© 3darcspace studio

Giới thiệu3darcspace studio là một bộ phận của Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất Đồng Gia , phụ trách các công việc về kiến trúc, diễn họa 3D kiến trúc tĩnh và động cho các đối tác nước ngoài, Công ty kiến trúc, doanh nghiệp bất động sản và các sản phẩm liên quan…

Với trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và sản xuất các sản phẩm diễn họa, chúng tôi luôn tin tưởng sẽ làm hài lòng và đem lại cho khách hàng các sản phẩm tốt nhất.
Đối với các dự án kiến trúc, vui lòng liên hệ tại website: https://donggia.vn/


Các giải thưởng trong và ngoài nước đã đạt được:

Awards 2006

vizimage

Vismasters.com Image Of The Week- Sep 11th
Vismasters.com Image Of The Week- Dec 18th

Awards 2007

3dviz
3dvn.com&3dviz.vn: Choice gallery award


Awards 2008

evermotion
Evermotion.org: The best of Evermotion award

Awards 2013

Basic CMYK

Reddot design winner 2013 award – Cooperated with Rendeffect GmbH


Awards 2015

vray-workshop

CG Vertex – Images of the week

cgvertex

Vray Workshop – Images of the week